Skip to content

oktober 6, 2017

I måndags presenterade KD sin budget. Jag är glad över satsningarna över satsningarna på att skapa fler äldreboendeplatser med en äldreboendemiljard, 10 000 fler poliser och högre polislöner, samt kraftfulla skattesänkningar på jobb, för familjer och pensionärer. Jag är också stolt att vi fortsätter kampen för att rädda LSS och satsar totalt tre miljarder mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren.

Satsningen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att den vill göra besparingar på assistansersättningen. Signalpolitiken har varit förödande och lett till att många har fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov, och framför allt trots rätt till insatsen. Försäkringskassans statistik visar att minskningen nu sker i ett tempo med mer än två personer om dagen. Det är en ohållbar situation som slår mycket hårt mot de som drabbas, och som skapar en stor oroskänsla bland många, många människor runtom i landet.

Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen. På det här sättet fortsätter vi även att sätta press på regeringen att tänka om och påskynda den viktiga lagändringen för att återställa LSS. De rödgrönas vägran att inse att LSS ska värnas och utvecklas är ännu ett skäl att byta ut dem vid valet 2018.

En annan fråga där regeringen fortsätter att agera provocerande långsamt är lagändring ändringen av lagen för att stoppa oansvariga strejker. Under tiden fortsätter Hamnfyran med sina oproportionerliga stridsåtgärder i Göteborgs hamn, vilket gör att rederier väljer andra destinationer. Det har nu gått så långt att Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad, och att framtiden för företag och arbeten i Göteborg och Västsverige äventyras.

I onsdags diskuterade kommunstyrelsen ett förslag om att låta kommunen ta över verksamheten i Göteborgs hamn. Inte förvånande var Vänsterpartiet mycket positiva till förslaget.

Men partiet har helt fel om de påstår att den fackliga konflikten är ny eller att den startade i samband med att hamndriften lades ut på fristående entreprenör. Konflikten är äldre än så, och det vet Vänsterpartiet som ändå alltid vill ta chansen att smutskasta allt som inte görs i kommunal regi. Att kommunen tar över verksamheten i Göteborgs hamn löser inte problemen i hamnen, istället krävs det en ändring av lagen för att omöjliggöra den här typen av oansvariga strejker. Det är en förändring som måste till nu!

Slutligen, för en tid sedan nåddes vi av det katastrofala resultatet i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet, där Göteborg hamnade på plats 208 av Sveriges 290 kommuner. Här är det fritt fall för Göteborg som år 2009 låg på plats 70. Placeringen i rankingen är helt oacceptabel, inte minst med tanke på att Göteborg har flera stora företag, universitet och teknisk högskola, närhet till flygplats och relativt bra kommunikationer.

Med kommunens usla företagsklimat påverkas även välfärden som redan har stora problem i Göteborg. De flesta jobben finns i de små och medelstora företagen. Det är de som arbetar som betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. För att ha mer pengar till välfärden i Göteborg måste vi förbättra företagsklimatet.

KD Göteborg har därför tidigare presenterat 15 förslag för ett bättre företagsklimat i en företagsrapport som går att läsa här. I torsdags lämnade jag även in en motion till kommunfullmäktige med ytterligare ett förslag.

Genom ett informationsutskick till nystartade företag vill vi att de ska informeras om det stöd och den hjälp som finns att få i Göteborg. Idén kommer från ”nyckeln” – informationsutskick som går ut till nyinflyttade där de hälsas välkomna och informeras om vad som finns att göra i kommunen. På så sätt vill vi bidra till att underlätta företagandet och till att fler företag överlever.

 

 

Annonser

Vardagshjältar gör maten till en höjdpunkt på dagen

september 22, 2017

I tisdags var jag på plats när Göteborg var värd för White Guide Junior och Senior galan, som är en hyllning till den offentliga måltidsbranschen. Då korades bland annat Årets skolrestaurang (Nannaskolan, Uppsala) och Årets seniormåltid (Vardaga Silverpark, Täby). Själv fick jag äran att tillsammans med Sofia Dekker dela ut priset till Årets Boendechef som gick till Nicola Youngman, Vilhelms Gård vård- och omsorgsboende i Knivsta.

Det var ett fantastiskt fint arrangemang som lyfte vardagshjältar som sällan får den uppmärksamhet de förtjänar. Det är tack vare dessa människors brinnande engagemang som unga och äldre får goda och näringsriktiga måltider.

Tävlingen White Guide Junior har funnits varje år sedan 2013. Jag tycker att det är mycket bra att man 2016 också lanserade White Guide Senior för att ta ett grepp om måltiderna för de äldsta matgästerna. Det är oerhört viktigt att sätta ljus även på äldres mat och måltider eftersom mat, livskvalitet och välbefinnande hänger ihop.

Vi ska även komma ihåg att idag svälter var femte svensk över 80 år ihjäl. Aptiten försvinner när man blir äldre och då är vikten av god och näringsriktig mat än mer avgörande. Maten ska vara en höjdpunkt på dagen! Det här är något som KD Göteborg skriver om i vår äldrerapport, där vi har lagt fram 23 konkreta förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg. Läs rapporten här.

I tisdags skrev GP om när Ebba Busch Thor och jag träffade Opalkyrkan i Tynnered för att samtala om hur de arbetar för att skapa en ökad trygghet i området. Där samtalade vi bland annat med ordförande David Green som berättade att Opalkyrkan varken får anläggningsstöd eller kommunal borgen för att bygga lokaler för ungdomar, eftersom verksamheten anses vara religiös.

Beslutet förvånade både Ebba och mig eftersom det inte handlar om religion, utan om allt man gör för att hjälpa barn och unga i närområdet. Dessutom får Opalkyrkan bidrag via social resursnämnd utan att det ses som religiös verksamhet, men här väljer man plötsligt att säga nej. Bettan Andersson (V), ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden, väljer att inte ta upp frågan på politisk nivå, utan gömmer sig bakom ett tjänstemannabeslut. Det är olyckligt, framför allt för de barn och unga som drabbas.

I onsdags skrev GP även om hur politikerna i Göteborg planerar att visa motkraft mot Nordiska motståndsrörelsens (NMR) nazistmarsch i slutet på september. Då berättade jag att representanter för Kristdemokraterna kommer att stå med i den mänskliga mur som ska bildas mellan synagogan och NMR. I sociala medier har jag även uppmanat människor att skänka x öre/m som nazisterna vandrar under sin demonstration till Expo eller annan liknande organisation.

Det känns mycket bra att det finns en bred uppslutning bland de politiska partierna att stå upp mot de antidemokratiska och fascistiska krafterna – endast Sverigedemokraterna har meddelat att de inte kommer markera mot nazisterna.

Nyligen beslutade även KD Göteborg tillsammans med M, L, S och MP att arrangera en samling på Gustaf Adolfs Torg den 29 september för ett fredligt värna om en öppen och demokratisk stad. Läs mer om arrangemanget här och kom gärna och dit och visa att göteborgarna står upp för demokratin!

Högre lön minskar inte lärarnas motivation, Miljöpartiet!

augusti 25, 2017

Snart är det bara ett år till valet och planeringen är redan igång. Under helgen och fram till tisdagseftermiddagen var jag, staben och andra representanter för KD Göteborg på en lyckad konferens för att teambuilda och diskutera hur vi på bästa sätt kan möjliggöra ett maktövertagande vid valet 2018.

Att Göteborg är i starkt behov av ett nytt styre framgår inte minst av vänsterpartiernas resultat efter sina 23 år vid makten. Barngrupperna i Göteborg är betydligt större än i Stockholm, vår gymnasieskola har nästan minst resurser per elev i hela landet, människor hinner dö medan de väntar i stadens äldreboendekö, och Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. Nu är det dags att prova något nytt – det är dags att prova Kristdemokraternas lösningar.

Valplaneringen fortsatte sedan i KD:s kommun- och landstingspolitiska råd (KLP), där jag blev vald som ordförande i början på sommaren. Det var ett produktivt möte och vi tog bland annat fram ett valpolitiskt program med de valfrågor som vi gemensamt vill driva i kommunerna och landstingen runtom i landet. Idag blir det även ett sammanträde med partistyrelsen där vi också kommer att diskutera valplaneringen. Valet närmar sig och det känns mycket bra att vi är laddade på alla nivåer!

Nu har även Göteborgs elever börjat skolan igen och jag hoppas att de går dit glada och förhoppningsfulla inför det nya året. Tyvärr är Göteborg, som tidigare nämnt, en mycket delad stad och när jag tittar på betygen ifrån i våras är det allt för uppenbart att skolresultaten följer boendesegregationen, med några få undantag. Det är oacceptabelt!

Forskningen visar tydligt att föräldrarnas engagemang och inställning är avgörande för hur det går för barnen – oavsett vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Samtidigt pekar bland annat forskaren Cecilia von Otter, vid Institutet för social forskning, på att högutbildade föräldrar ägnar betydligt mer tid åt barnens skolgång än lågutbildade.

En förklaring kan vara att en del föräldrar inte tror att de i samma utsträckning kan bidra till att hjälpa sina barn i skolarbetet – fastän de bevisligen kan det. Därför vill jag att skolan ska erbjuda särskilda utbildningsträffar för föräldrar – som har barn som går i ettan, fyran och sjuan – i hur de kan hjälpa sina barn framåt. Alla barn ska ges goda förutsättningar att nå sin fulla potential.

I tisdags skrev jag också en debattartikel i GT tillsammans med Kristina Tharing (M) och Helene Odenljung (L) där vi kritiserade de rödgröna partierna i Göteborg för att de sätter stopp för lönekonkurrens mellan skolor. Dagens upplägg innebär att en rektor inte får erbjuda en lärare som jobbar på en annan kommunal skola högre lön. Det straffar den som håller sig inom kommunens skolor, men gynnar den som lämnar de kommunala skolorna och som går till en fristående skola eller en annan kommun.

Vårt förslag om att slopa förbudet fick beröm av Lärarförbundet. Samtidigt fick vi kritik av kommunalrådet Karin Pleijel (MP), som ansvarar för skolfrågor. I en intervju med ETC säger hon bland annat att ”yttre motivation, som högre lön, minskar den inre motivationen som är grunden i att man anstränger sig och gör ett bra jobb”. Att säga nej till högre lön för lärare med den motiveringen är inget annat än ett hån mot en hel yrkesgrupp. Det är inte heller trovärdigt att Karin Pleijel i intervjun säger att hon vill ”göra det väldigt attraktivt att jobba som lärare i Göteborgs kommun” – utan att nämna ett enda konkret förslag.

För oss i Alliansen är det självklart att lärare ska ha bra betalt. Annars söker de sig någon annanstans. Att tro något annat är naivt och äventyrar både resultaten och likvärdigheten i Göteborgs kommunala skolor. Jag vill att Göteborg är starkt också i framtiden och då krävs det en riktigt bra skola för alla barn och unga.

Hatet och våldet får inte normaliseras

augusti 18, 2017

Efter en avkopplande semester, som i och för sig gärna hade fått bjuda på lite somrigare väder, kom jag och staben tillbaka till stadshuset den här veckan. Visserligen tjuvstartade jag lite förra veckan och hade möte med presidiet i Idrotts- och föreningsnämnden, men det har varit skönt med ledighet.

Redan på måndagen hade jag en artikel i GP om att Göteborg är en mycket segregerad stad. Problemen med gängbildningar, kriminalitet och grova våldsbrott på öppen gata är välkända. Jag fokuserar på det som kommunen kan bestämma om – jag är ju kommunpolitiker och kan inte lova några ageranden på någon annan nivå (även om jag förstås har täta kontakter med politiker på andra nivåer). Jag skriver därför om företagsklimatet och hur det påverkar möjligheterna att skapa fler jobb, om civilsamhällets betydelse för att sprida goda värderingar och om att det krävs fler tidiga insatser mot familjer för att skapa bättre uppväxtvillkor för barn.

Det krävs förstås andra saker också, fler poliser med rätt verktyg (som att tillåta anonyma vittnesmål i särskilda fall) och en skarpare vapenlagstiftning är saker som staten måste möta upp med. Tillsammans kan dessa åtgärder få effekt. Jag säger inte att detta är enkelt, tvärtom är det ganska komplicerat att komma tillrätta med Göteborgs problem och jag tror att det kommer att ta tid. Just därför är det jätteviktigt att arbetet kommer igång. Då krävs det ett maktskifte både här i Göteborg och på nationell nivå.

För en tid sedan skrev jag även en debattartikel i GT där jag hyllade satsningen på gratis simundervisning för barn. Samtidigt riktade jag kritik mot att S, V och MP väljer att låta kommunen bedriva huvuddelen av undervisningen – och medvetet stänger ute civilsamhället. I en replik i tisdags valde kommunalrådet Daniel Bernmar (V), som är ansvarigt kommunalråd för idrotts- och föreningsfrågor, att gå till attack mot mig och Kristdemokraterna och påstå en rad felaktigheter. Det var uppenbart att han försökte vända fokus från att vänsterpartierna nu slår sönder den ideellt uppbyggda verksamheten, som dräneras på barn att undervisa samt personal. Och Socialdemokraternas tystnad gör att frågan fortfarande kvarstår: Varför vägrar (S) svara på varför de ännu en gång viker ned sig för Vänsterpartiet och går med på att köra över föreningarna på det här sättet?

Till slut vill jag även ta upp den senaste tidens vidriga och fega terrordåd. I söndags plöjde en vit makt-anhängare in i antirasistiska demonstranter i samband med att högerextrema, fascister och nazister manifesterade i Charlottesville, USA. En kvinna, Heather Heyer, dog och 19 människor skadades. Igår nåddes vi av nyheten att 13 personer dött och minst 100 skadats när en skåpbil körde ned människor på paradgatan La Rambla i Barcelona – en attack som terrorsekten IS har tagit på sig. I natt ska flera personer också ha skadats när en bil körde ned flera människor i Cambrils söder om Barcelona.

Jag ser med oro på hur hatet har blivit alltmer normaliserat och hur våldet har kommit som en naturlig följd runtom i världen. När vi i Göteborg normaliserar Sverigedemokraternas taktik, att ställa grupper mot varandra, riskerar detta att på sikt också normalisera hat och våld. När SD pratar om romer som eventuella terrorister och att moskéer inte hör hemma i Göteborg driver detta på extremare grupper att bli ännu mer extrema för att särskilja sig från Sverigedemokraterna. Här i Göteborg har bland annat personer med kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) placerat ut och detonerat bomber, som vid ett tillfälle skadade en man allvarligt.

När hat och terror dessutom trivialiseras av världsledare som Donald Trump är det än mer viktigt att vi andra står upp mot våld och för alla människors lika värde. Genom att kämpa för detta uppfyller vi bland annat Heather Heyers mammas önskan att göra hennes dotters död värd någonting. Därför känns det som ett ljus i mörkret att så många människor nu sluter upp för att ta avstånd mot våld och hat efter den senaste tidens terrordåd. Och som Heather Heyers mamma fritt översatt sa: ”De dödade mitt barn för att tysta henne. Men gissa vad? Ni gjorde henne bara större.”

 

Värdig äldreomsorg måste gå före rabatt på månadskort

juni 16, 2017

Välfärden stod i centrum när jag tillsammans med Alliansen presenterade vårt budgetförslag för 2018 i måndags. Sedan dess har vi fått mycket beröm för att vi har gjort besparingar på sådant som kommunen inte måste göra – och istället gjort stora prioriteringar på just välfärden.

Efter många år av rödgrön misskötsel är den kommunala hemtjänsten i Göteborg den nionde sämsta i landet, enligt Socialstyrelsen. Dessutom är barngrupperna i förskolan betydligt större än vad de är i exempelvis Stockholm.

Därför kändes det mycket bra att kunna presentera satsningar på bland annat ett nytt äldreboende med 100 platser, fler trygghetsboenden, bättre elevhälsa och ökad trygghet för barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om att vi måste göra allt vi kan för att förbättra välfärden, som tyvärr ligger på en bottennivå, och det arbetet måste påbörjas nu.

Redan förra fredagen var jag på förskolan Syster Ainas gata i Guldheden för att presentera Alliansens budgetsatsningar på Göteborgs förskolor. Genom att göra rätt prioriteringar har vi möjlighet att skjuta till mer än 90 miljoner kronor på ökad kvalitet och mindre barngrupper i förskolan.

Detta kan jämföras med de rödgröna som skjuter till 50 miljoner kronor. Då ska man dessutom komma ihåg att vänsterkartellen gör fantasifulla glädjekalkyler där de räknar med att hämta hem 100 miljoner kronor i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Detta är helt osannolikt med tanke på att det handlar om totalt 800 miljoner kronor som ska fördelas över hela landet!

Några kritiska röster har hörts höjts mot att Alliansen tar bort den subvention som kommunen idag betalar för att sänka priset på månadskortet. Men det är viktigare att ha en värdig äldreomsorg och en bättre förskola än att ge alla göteborgare 100 kronors rabatt på sina månadskort.

Jag tror att de flesta är beredda att betala mer för sitt månadskort när de vet att pengarna går till en bättre äldreomsorg för mormor och morfar, och till en bättre förskola för barn.

På måndag ställs Alliansens budget mot de rödgrönas. En budget som prioriterar välfärden – mot en budget som skjuter till pengar till sådant som kommunen inte måste göra. Följ gärna debatten live på Göteborgs stads hemsida.

Rödgröna tar bort parkeringsplatser vi faktiskt kan ha kvar

juni 9, 2017

Närmare 7 000 parkeringsplatser i Göteborg kommer att påverkas av de många viktiga infrastrukturprojekten i Göteborg de kommande åren. Det visar en kartläggning av KomFram – en samverkansgrupp mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik.

Därför är det oacceptabelt hur de rödgröna agerade när idrotts- och föreningsnämnden skulle fatta beslut om arkitekttävlingen för Slottsskogsvallen entrépark. Trots att det väntar en mycket besvärlig parkeringssituation i stan röstade vänsterkartellen igenom att antalet parkeringar i området ska halveras – från 94 till mellan 40 och 60 stycken.

Jag är positiv till att Slottsskogsvallens entrépark ska få ett ansiktslyft genom en arkitekttävling. Men varför minska parkeringarna? Det drabbar inte minst människor med funktionsnedsättningar, barnfamiljer och äldre. Detta gäller också de som reser till Göteborg för att besöka staden.

Enskilda nämnder borde inte stegvis och utan helhets- och framtidsperspektiv kunna plocka bort parkeringsplatser utöver de som försvinner på grund av infrastrukturprojekten. Vi måste istället se till att behålla de parkeringsplatser vi faktiskt kan ha kvar!

Förra helgen blev jag vald till ny ordförande för KD:s kommun- och landstingspolitiska råd (KLP), som har ansvar för att samordna det kommun- och landstingspolitiska arbetet för partiet. Självklart är jag jättestolt över förtroendet!

I min roll som ordförande kommer jag att driva på för KD ska ta mer plats på lokal nivå. Vi måste göra ännu mer för att kommuner och landsting ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet (skola, vård och omsorg) och inte förvandlas till affärsdrivande företag som tar kommersiella risker på skattebetalarnas bekostnad. Jag kommer även kämpa för att vi ska bli ännu vassare och tydligare när det gäller att lyfta fram de som inte syns – främst barnen och de äldre.

Jag vill även ta upp de rödgrönas beslut om att föreningar i Göteborg ska få mer pengar utifrån hur många bidragsgodkända medlemmar man har från de mest socioekonomiskt utsatta områdena. I en debattartikel gick Bettan Andersson (V), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, till attack mot mig och Alliansen för att vi inte stöttade beslutet.

Men från Alliansens sida håller vi fast vid principen att de lokala aktivitetsstödet ska vara likvärdigt över staden och förutsägbart för föreningarna. Dessutom, varför ska barn, som inte bor i områden som är socioekonomiskt utsatta, lämnas efter? I vårt kommande budgetförslag vill Alliansen istället öka de rödgrönas drygt 20 miljoner kronor till en bit över 30 miljoner kronor – en ökning med nästan 50 procent. På så sätt missgynnas ingen förening – alla föreningar får ett större stöd!

Inlägget får avslutas med den roliga nyheten att 5,2 procent av göteborgarna tycker att Kristdemokraterna är bästa parti. Det visar SCB:s partisympatiundersökning som presenteras halvårsvis. Ett jättekul resultat! Särskilt med tanke på det hårda jobb som görs i Göteborg. Jag vill verkligen tacka alla för ett fantastiskt arbete!

Men även om vi är glada över resultatet är ingen av oss nöjda än. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att hålla i vår uppåtgående trend och för att vinna valet 2018 tillsammans med våra Alliansvänner – Göteborg behöver ett nytt ledarskap!

Dags att slopa pensionärsskatten!

juni 2, 2017

I onsdags var KD:s partiledare Ebba Busch Thor på besök i Göteborg. På Levantines uteservering träffade vi representanter för SPF Seniorerna Göteborg och Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Tillsammans fikade vi, spelade boule och samtalade om KD:s förslag på lokal och nationell nivå för att slå vakt om valfrihet och värdighet för våra äldre.

Många av de som var där kände en stark oro över de rödgrönas fortsatta försök att hindra införandet av valfrihet inom hemtjänst. Jag har sagt det förr: att vänsterpartierna vill köra över kommunfullmäktiges beslut är ett svek mot alla de som ser fram emot att kunna styra mer över det egna livet och den egna vardagen. Självklart lovar jag att göra allt jag kan för att stoppa vänsterkartellens sabotageförsök.

För oss kristdemokrater har det alltid varit prioriterat att sänka skatten för pensionärerna. I Alliansregeringen drev vi på så att skatten för pensionärer sänktes fem gånger med totalt 16 miljarder kronor. Mest sänktes den för de med lägst pension.

Men nu måste vi gå hela vägen och jag är mycket stolt över att KD fullt ut finansierar ett avskaffande av skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer. Socialdemokraterna pratar ofta om ett slopande av pensionärsskatten – men samtidigt gör partiet ingenting för att detta ska bli verklighet i sina budgetar. Det är inte trovärdigt!

Det är inte rimligt att vi har så många äldre i vårt land som levt ett långt liv och som ändå inte får ekonomin att gå ihop. Pension är inget bidrag – utan uppskjuten lön. Därför är det självklart att den ska beskattas lika som arbetsinkomst.

Tillsammans med Alliansen har jag också haft ett möte med de fackliga representanterna i Göteborgs stad. Samtalet handlade mycket om de höga sjukskrivningstalen i Göteborg, något som oroar både mig och fackföreningarna. Vi måste sluta satsa pengar på försök som vi vet inte fungerar, som exempelvis sextimmarsprojekt, och istället på allvar arbeta med lösningar som gör skillnad, såsom friskvård och hälsa, arbetsmiljö, chefsstöd m.m.

I onsdags skrev GP om en satsning ur Alliansens kommande budget för Göteborg. Vi kommer inom kort att presentera mer kring vilka prioriteringar vi ser att Göteborg behöver framöver, så håll utkik!

%d bloggare gillar detta: