Skip to content

Jobba med föreningslivet – inte mot

maj 5, 2017

Äntligen är datumet bestämt – valfrihet inom daglig verksamhet ska införas i Göteborg den 1 januari 2019. Äntligen, för att detta är något som KD har kämpat för länge. Äntligen, för att det borde vara självklart att alla människor så långt som det är möjligt ska kunna styra över det egna livet och den egna vardagen.

Men tyvärr har detta inte varit en självklarhet i Göteborg. Här har den styrande vänsterkartellen istället gjort allt den kan för att förhala införandet av valfrihet inom daglig verksamhet, trots att detta är ett beslut som har fattats av kommunfullmäktige.

Nu senast, under onsdagens kommunstyrelse, ville de rödgröna trycka in ett nytt uppdrag om att utreda kostnaderna för införandet – fastän detta redan görs i utredningsarbetet. Det är helt uppenbart att vänsterkartellen med sina ideologiska skygglappar vill låta människors valfrihet stå åt sidan, och skapa oro bland göteborgarna med uttalanden som att det är ”rena vilda västern” som väntar när valfriheten införs.

Jag har ofta sagt att utförarna måste uppfylla de krav som staden ställer, och att kraven måste utformas så att vi säkrar en bra kvalitet. Men till skillnad från de rödgröna menar jag också att valfrihet och mångfald möjliggör utveckling av verksamheterna. Det borde vara självklart att göteborgarna är de som själva bäst kan bestämma vilken typ av verksamhet som passar dem bäst, oavsett driftsform.

I tisdags blev det också ett studiebesök på ett av Tre Stiftelsers äldreboenden, Vegahusen, intill Slottsskogen. Det var mycket intressant att få se deras fantastiska arbete för att skapa en trivsam miljö för de äldre och för att sätta hälsan i centrum. Jag fick även äta den goda lunchen som serverades på deras fina uteplats. Det var härligt att se chefernas och medarbetarnas brinnande engagemang, och få höra deras tankar och idéer om hur ett äldreboende ska vara.

Under våren har jag besökt flera äldreboenden, och under hösten planerar jag att göra fler besök i hemtjänsten. På det här sättet vill jag fortsätta att sätta fokus på äldreomsorgen i Göteborg och vad som behöver göras för att möta de många utmaningar som vi står inför. Men samtidigt vill jag lyfta många av de goda exempel som finns i Göteborg och som sällan får den uppmärksamhet som de förtjänar.

Slutligen, jag har tidigare skrivit att jag ser mycket positivt på att Göteborg ska införa avgiftsfri simundervisning för barn. Men jag har samtidigt varit mycket kritisk till att de rödgröna stänger ute civilsamhället genom att bygga upp en egen verksamhet istället för att samarbeta med föreningarna. Genom yrkanden och debattartiklar har jag varnat för att man riskerar att slå sönder den ideellt uppbyggda verksamheten och på alla sätt försökt få de rödgröna att tänka om. Men de rödgröna har vägrat att lyssna, och står med sin vänsterideologi benhårt fast vid att allt görs bäst i offentlig regi.

Jag önskar att jag hade haft helt fel. Men redan nu, innan satsningen ens börjat, har beslutet visat sig få katastrofala konsekvenser för föreningarna. Bland annat berättar Svenska Livräddningssällskapet Göteborg att man har förlorat 1 000 barn i sin verksamhet och att kommunen nu försöker dra till sig deras simlärare eftersom man behöver mer personal till den nya satsningen. Detta är oacceptabelt, och jag kommer inte att ge upp, utan fortsätta kämpa för att avgiftsfri simundervisning ska göras tillsammans med civilsamhället. Vi har inte råd att förlora den kompetens och det engagemang som finns inom föreningslivet.

Rödgrönt tunnelseende hämmar välfärden i Göteborg

april 28, 2017

I tisdags var jag på plats i Svenska Mässan när SKL presenterade sin årliga mätning av företagsklimatet i kommunerna, och det var glädjande att se att Göteborg har klättrat i rankningen. Detta är ett bevis på att Kristdemokraterna och Alliansen har lyckats putta den styrande vänsterkartellen framför sig i viktiga näringslivsfrågor, till exempel när det gäller införandet av valfrihet i hemtjänsten.

Samtidigt visar mätningen att utvecklingen under det rödgröna styret går för långsamt. Idag ligger Göteborg på blygsamma plats 104 av de 139 svenska kommuner som ingår i mätningen. Självklart måste vi förvänta mer av en stad har en stolt historia som handels- och industristad.

Jag blir knappast förvånad när Johan Trouvé, vd på Västsvenska handelskammaren, kommenterar den långsamma utvecklingen med att attityderna är orsaken till att Göteborg upplevs som trögt av näringslivet. Han önskar även att politikerna pekade med hela handen och sa att det är viktigt med företagsutveckling. Det var just därför som jag lämnade in en motion om att utbilda politiker och tjänstemän i företagandets villkor. Men tyvärr fanns det inget annat parti i kommunfullmäktige som höll med Kristdemokraterna om att detta behövdes.

I veckan träffade jag även Företagarna Göteborg för att föreläsa om Kristdemokraternas förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Det var mycket roligt med de positiva kommentarerna efteråt och jag fick många bra inspel som jag tar med mig.

Även här uttrycktes det frustration över politikers och tjänstemäns attityder mot företagare. Jag delar oron helt. I kommunpolitiken har jag på nära håll sett de rödgrönrosas misstänksamhet mot företagare som sträcker sig långt bortom frågan om vinst i välfärden.

Jag kan helt omöjligt förstå denna inställning, särskilt eftersom det handlar om partier som ofta säger sig vara välfärdskramare. Vår gemensamma välfärd vilar ju på företagen, som skapar jobb och därmed skatteintäkter som går till förskola, skola och äldreomsorg. Men i sitt ideologiska tunnelseende är detta något som den styrande vänsterkartellen i Göteborg inte verkar vilja förstå. Ett bra företagsklimat är nyckeln till en bra välfärd – den som är bäst på att värna företagsklimatet, är också bäst på att värna vår välfärd.

I onsdags skrev Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung och jag en debattartikel i GP om Alliansens förslag om en ny arena i Göteborg. Det var också samma dag som de första utkasten på hur arenan kan komma att se ut presenterades.
Scandinavium håller inte längre måttet och allt fler artister och evenemang väljer idag bort Göteborg. Jag har kämpat för detta i många år och jag är därför nöjd över att vi har lyckats nå en bred uppslutning med S och V, och samtidigt kan jag inte förstå varför Miljöpartiet har ställt sig utanför överenskommelsen . En ny arena kommer att stärka besöksnäringen och göra att staden får fler intäkter – intäkter som vi kan satsa på välfärden i Göteborg. Den förväntas även skapa många arbetstillfällen som för många unga är en väg in på arbetsmarknaden. Det känns mycket bra att vi nu äntligen är på gång.

Terroristerna kommer aldrig att vinna

april 14, 2017

Veckan efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm så har chocken över denna vidriga attack på oskyldiga människor för många av oss inte lagt sig än, och mina tankar finns kvar hos de drabbade och deras anhöriga. Samtidigt har det funnits ljus i mörkret. Mitt i allt det kaos och fruktansvärda som hänt hjälpte stockholmarna varandra, öppnade upp sina hem för behövande och visade verkligen vad medmänsklighet står för. Det värmer i hjärtat.

Klockan tolv på måndagen hedrades offren i terrorattacken med en tyst minut i hela landet. I Göteborg samlades politiker, stadens tjänstemän och göteborgare tillsammans i en fin och värdig manifestation på Gustaf Adolfs torg. Även poliser deltog i manifestationen, och möttes av en varm applåd från människor runt omkring. Reaktionerna efter attacken har tydligt visat att Sverige aldrig kommer att vika sig för terrorister. Detta kommer vi att ta oss igenom – tillsammans.

I förra veckan var jag på plats på Nordens största mässa och mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet, Leva & Fungera, i Göteborg. I samband med mässan skrev jag en debattartikel i GT om att människor med funktionsnedsättning många gånger bara erbjuds ett basutbud av hjälpmedel. En eller ett par lösningar kan inte passa alla – valfriheten måste öka. Det var glädjande att jag fick så många positiva kommentarer om artikeln. Många håller med om att det är självklart att människor med funktionsnedsättning själva bäst kan bedöma vilka hjälpmedel de behöver – ändå bestäms det över deras huvuden. Detta är så klart helt orimligt.

Under Leva & Fungera var jag flera gånger inbjuden att samtala om regeringens nedskärningar av LSS. Det är tydligt att detta är en fråga som väcker stark oro hos många människor. Debatten fortsatte även den här veckan när jag tillsammans med Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet, svarade på en provocerande debattartikel av Åsa Regnér (S), ansvarig minister för funktionshindersfrågor, om regeringens syn på LSS. I artikeln fokuserar Åsa Regnér nästan helt på kostnaderna för den statliga assistansersättningen och skriver att det är dags att stoppa assistansfusket.

Men om fusket är problemet, varför väljer regeringen att endast fokusera på LSS? Det finns inget som tyder på att fusket inom just assistansen är större än inom andra delar av socialförsäkringssystemet. Det är uppenbart att Socialdemokraterna tycker att assistansen är för dyr och att de försöker motivera nedskärningar genom att måla upp en felaktig bild av ett utbrett fusk. Detta är oacceptabelt och har slagit hårt mot många människor som har fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov av insatsen. LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i världen. Den ska vi värna och utveckla – inte avveckla.

Jag önskar en glad påsk och ta hand om varandra!

Sluta ducka ansvar för IS-krigare

april 1, 2017

Det är dags att skrota stadsdelsnämnderna. Det var budskapet i den debattartikel som jag och Magnus Berntsson, partidistriktsordförande för Kristdemokraterna Göteborg, skrev i måndagens GP. Min bild är att dagens organisation gör att många göteborgare tycker att det är otydligt vem som ansvarar för vad, samt att det finns en brist på likvärdighet bland stadsdelarna. Detta drabbar bland annat många människor med funktionshinder då bedömningar skiljer sig åt beroende på vilken stadsdel som gör prövningen. Kristdemokraterna vill därför att SDN-organisationen ersätts med en mer jämlik, effektiv och tydlig organisation.

I tisdags skrev jag och Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro, en debattartikel på SvD.se om att det är allvarligt att regeringen skjuter över allt ansvar för hemvändande IS-krigare på kommunerna. Idag ser arbetet med återvändare mycket olika ut i olika kommuner – och en del kommuner vet inte ens om att de har ett sådant ansvar.

Självklart ska de som har begått brott gripas och få kännbara straff. Samtidigt måste vi kunna hantera de personer som reste innan terrorresor blev olagligt och där brott i övrigt inte har kunnat bevisas. Men många gånger saknar kommuner information och resurser för att kunna hantera och avradikalisera dessa personer. För mig är det uppenbart att regeringen måste sluta ducka bakom kommunerna och att staten ska ta det samlade ansvaret för hemvändande IS-krigare.

På onsdagen var det partidistriktsårsmöte i Göteborg. Då hade vi besök av Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, som höll ett mycket uppskattat inledningstal om tillit och framtidstro. Det blev något av en rockad mellan Göteborg och Stockholm. I lördags var jag nämligen i Stockholm för att inledningstala när kristdemokrater i Stockholms län och stad samlades för partidistriktsårsmöte. Då lyfte jag bland annat att vi måste vara stolta över vår politik och stå fast vid våra värderingar. Det är i tider som denna, när människovärdet hotas, som kristdemokratin behövs som mest.

I torsdags träffade jag Sonia Koppen, ordförande för Vision Göteborg, och företrädare för deras styrelse. Något som oroar mig är de höga sjukskrivningstalen i staden som fortsätter att öka. Det är en trend som måste vändas. Det visar att arbetsmiljön på flera ställen inte är bra. Som ledamot i personalutskottet har jag flera gånger lyft att det inte räcker att bara lägga fram siffror och tabeller, vi måste även få analyser på varför det ser ut som det gör. Annars kan vi inte åtgärda problemen.

Det finns mycket som behöver göras på personalområdet och det känns därför mycket bra att Sonia är så engagerad i arbetet att förbättra arbetsmiljön. Det är ett engagemang som staden behöver.

Den här veckan praktiserade Eric Bjälnes, 14 år, hos Kristdemokraterna i Göteborg. En fantastisk kille som gjorde ett mycket bra intryck och många bra inspel! Hans ord om sin praktik får avsluta den här veckans nyhetsbrev:

”Det finns mycket jag skulle kunna skriva om från min praktik hos Kristdemokraterna. Men något som jag tyckte var väldigt spännande var att se hur det gick till när beslut togs i kommunstyrelsen. Jag var även med på möte med idrotts- och föreningsnämnden och Alliansens möte om skolan. Det var väldigt intressant eftersom skolan och idrott är ämnen som ligger mig nära. Det har varit en kul och lärorik vecka och jag har lärt mig mycket om hur kommunpolitiken fungerar.”

Begå brott och ”få en fritidsgård”?

mars 17, 2017

En del göteborgare är idag rädda när de rör sig i och runt Nordstan. Därför pekade Kristdemokraterna i en debattartikel i GP på att kommunen måste stötta ideella organisationer som vill skapa en stabil samlingsplats, i likhet med Fryshuset, i närheten av köpcentret. Det gör att det blir en större trygghet, samtidigt som vi skapar ett bättre alternativ för de människor som uppehåller sig där.

Jag är mycket glad över den positiva respons som jag har fått av ideella organisationer efter att artikeln publicerades. De håller med om att en stabil samlingsplats närmare Nordstan gör att vi når fler unga som idag håller till där. Annars riskerar vi att missa möjligheten att nå många av dem på grund av avståndet. Många ungdomar kommer nämligen ”spontant” till de samlingspunkter som finns. Då är det viktigt med en bra tillgänglighet.

Det här handlar självklart inte om att ”begå brott och sedan få en fritidsgård”. Den som begår brott ska givetvis straffas. Det handlar om att arbeta förebyggande för de ungdomar som befinner sig i riskzonen. Läs vår artikel här. Fryshuset ser mycket positivt på våra idéer, läs deras svar här.

I veckan arrangerades Seniormässan på Svenska Mässan. På onsdagen deltog jag i en partidebatt om äldreomsorgen i Göteborg. Det blev en märklig debatt där Miljöpartiet pratade miljö, Socialdemokraterna om vägar och Vänsterpartiet skyllde ifrån sig på Västra Götalandsregionen och regeringen. Vi var ju där för att diskutera äldreomsorgen i Göteborg, så jag förstår om många äldre var besvikna på deras inriktning. Själv valde jag att lyfta betydelsen av värdighet och valfrihet, och flera av Kristdemokraternas förslag i vår nyligen släppta äldrerapport, som går att läsa här.

På torsdagen var jag på Seniormässans stora scen med krögaren Leif Mannerström för att samtala om äldres mat. Det blev raka puckar där Leif kritiserade att så många politiker i kommunen visar ett så stort ointresse i frågan. Under diskussionen lyfte jag Kristdemokraternas förslag att utöka valfriheten för de äldre genom att ge möjlighet att välja leverantör av hemsänd mat. Detta sändes live på min Facebook, och där kan man fortfarande titta på samtalet i efterhand.

Under torsdagens fullmäktigedebatt debatterades regeringens nedskärningar av LSS. Kommunalrådet Marina Johansson (S) förnekade först att det finns nedskärningar. Men när jag pressade henne kovände hon och sa att OM det sker nedskärningar nu så beror detta på den förra Alliansregeringen… Se den tragikomiska replikväxlingen här.

Handikappförbunden pekar på att regeringens signalpolitik har lett till att många människor fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov, och framför allt trots rätt till insatsen. Detta är mycket olyckligt. För Kristdemokraterna är LSS den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i hela världen. Därför måste regeringen tänka om. LSS måste utvecklas – inte avvecklas.

Äldreomsorgen i Göteborg måste bli bättre

mars 3, 2017

Även denna vecka har varit fylld av politiska händelser och aktiviteter. Men i det här nyhetsbrevet vill jag fokusera på Kristdemokraterna i Göteborgs stads äldreomsorgsrapport som jag stolt presenterade igår. Där lyfter vi 23 förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg. Att det finns ett behov av en sådan rapport framgår bland annat av statistiken.

Inför valet 2010 lovade Marina Johansson (S), kommunalråd, att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. När löftet formulerades låg Göteborg i topp. Sedan dess har det bara gått utför och vi har blivit omsprungna av både Malmö och Stockholm i flera av de indikationer som Socialstyrelsen presenterar årligen.

Ett av Kristdemokraternas förslag är att äldre över 75 år ska erbjudas möjlighet till hemtjänst utan biståndsbedömning. Vi vill även införa äldreboendegaranti för att de som är över 85 år. Idag är det vanligt att äldre känner sig oroliga för att de inte ska få plats när de behöver det. En sådan garanti skulle då ta bort en del av den oro som många känner.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att där det går att utöka valmöjligheter och välbefinnande, och samtidigt upprätthålla god kvalitet, kontroll och effektivitet, där ska människors valfrihet få största möjliga spelrum. Därför vill vi utöka valfriheten till att även gälla val av äldreboende och leverantör av mat inom hemtjänsten.

Idag besökte jag och Jakob Forssmed, som är tillförordnad partiledare för Kristdemokraterna under Ebba Busch Thors föräldraledighet, Sehlstedsgatans äldreboende i Lundby. Där anordnar många olika aktiviteter, bland annat utfärder med parcykel för de äldre som på det här sättet får komma ut i samhället, uppleva platser och få naturupplevelser. Det var ett fantastiskt roligt besök!

Vi politiker kan inte bota den ensamhet som många äldre känner, och hemtjänst och äldreboende kan aldrig kompensera för familj och föreningsliv. Men det finns saker vi kan göra. En del kan vara att erbjuda ett större utbud av aktiviteter och mer socialt innehåll på våra äldreboenden. Självklart ska detta göras i samarbete med civilsamhället som kan göra stora insatser för att bryta äldres isolering.

Nej, lyxnöjeshotell är ingen kommunal kärnverksamhet

februari 25, 2017

I veckan träffade jag Asaf Segev, vice ambassadör vid den israeliska ambassaden i Stockholm. På mötet deltog även Peter Borenstein från Göteborgs Interreligiösa Råd och Center samt Jörgen Knudtzon, Kristdemokraterna Västra Göteborg. Det blev bra diskussioner om stadens utmaningar, säkerheten för judar i Göteborg och samarbetet mellan judiska, kristna och muslimska församlingar.

Peter Borenstein berättade att så snart det händer något i och kring Israel så riktas det glåpord och ibland hot mot judar här i Göteborg. Att detta är ett stort problem i hela landet visar sig i att cirka 60 procent av judarna i Sverige upplever antisemitism som ett ganska stort eller väldigt stort problem. Det är en högre siffra jämfört med andra EU-länder.

Samtidigt var det mycket glädjande att ta del av det arbete som görs av Göteborgs Interreligiösa Råd och Center. Där samarbetar olika religiösa samfund och föreningar för att skapa förtroende och försoning mellan varandra, bland annat har man arrangerat ”Fotboll för fred” och en skrivartävling för unga. Det är fantastiskt arbete som dessa eldsjälar gör för att bidra till ett gott samhälle för alla.

I dag är det många som upplever att de är rädda för att gå ut, inte minst på kvällen. Här i Göteborg finns det en oro för de många skjutningarna. Under 2016 sköts det 39 gånger runt om i Storgöteborg – vilket var en tydlig ökning jämfört med 2015. Tolv personer skottskadades och sex sköts ihjäl.

Detta visar att vi behöver ta större krafttag mot gängkriminaliteten. I veckan lyfte jag frågan om att införa anonyma vittnesmål i särskilt grova brottmål som en del i det arbetet. Det är nödvändigt att vi anpassar rättsväsendets metoder till den förändrade kriminella verkligheten, där hot och våld mot vittnen blir allt vanligare.

Samhället måste klara av att stå upp för de allra mest utsatta. Det handlar om mer och bättre förebyggande arbete. Men också om en rejäl satsning på Polisen. Svensk polis behöver bättre arbetsvillkor, förutsättningar för högre lön men också fler kollegor. Därför föreslår Kristdemokraterna 2 600 fler polisanställda med start redan i år.

78-3. Det blev siffrorna i kommunfullmäktige när Kristdemokraterna igår ensamma röstade emot ett kommunalt äventyrsbad och lyxnöjeshotell. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Jag tvivlar på att satsningen kommer göra Liseberg så attraktivt att det väljs framför de stora nöjesparkerna runtom i världen – något som ofta nämns i debatten.

För Kristdemokraterna är det en grundprincip att kommunen ska undvika att konkurrera med det privata näringslivet, med de initiativ som kommer från enskilda människor och företag. Ett nytt kommunalt hotell kommer sannolikt inte att slå mot de stora aktörerna. Istället är det de små hotellen som drabbas. Det var en av anledningarna till att vi ville vi ha en djupare analys innan beslut skulle tas – men tyvärr ville de övriga partierna inte lyssna till detta. Från Kristdemokraternas sida kommer vi att fortsätta kämpa för att kommunen ska satsa sina resurser på kommunal kärnverksamhet och för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Företagande är grunden för den gemensamma välfärden. De som arbetar betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg.

%d bloggare gillar detta: