Skip to content

Nu måste vi rädda LSS

december 1, 2017

I måndags kväll slog KD Göteborg nomineringsstämma fast laguppställningen inför kommun- region- och riksdagsvalet 2018. Jag är stolt och glad över att jag valdes att toppa listan till kommunen. Jag tycker också att det känns grymt bra att vi har fått ihop ett taggat lag som kommer att fortsätta vår kamp för att få slut på slöseri som på politiska jippon och lyxnöjeshotell.

Det är upprörande att se hur dessa pengar – som hade kunnat gå till äldre, skola och förskola – kastas bort på det här sättet, särskilt med tanke på det länge har funnits stora behov inom dessa områden. Nu ser jag fram emot att vinna val – det dags för ett nytt ledarskap i Göteborg!

I förra veckan träffade jag, Ebba Busch Thor, och vår riksdagskandidat Hampus Hagman representanter för Stena Line. Då samtalade vi om Stena Lines framtid, men också de utmaningar som rederiet står inför.

Med anledning av detta skrev vi tre en debattartikel i SvD i måndags tillsammans med Robert Halef (KD), ledamot i trafikutskottet, om den förlamande hamnkonflikten i Göteborg. Det är mycket oroande att se att volymerna som passerar Sveriges viktigaste hamn har gått ner med cirka 40 procent sedan konflikten med fackförbundet Hamnfyran började. Rederier har börjat välja bort Göteborg och stora företag överväger att inte sköta sin import eller export via Göteborg.

Detta är en viktig nationell angelägenhet, men ändå har regeringen agerat mycket långsamt och visat dåligt engagemang i frågan. Det är en inställning som jag omöjligt kan förstå – agerandet är fullständigt motsägelsefullt. Det är trots allt företag som skapar jobb och som därmed är grunden för välstånd och välfärd – något som de rödgröna gärna och ofta säger sig kämpa för.

Men de vägrar bry sig om att de slår undan benen på företagen. Det är oacceptabelt, och vi kommer att fortsätta sätta press på regeringen att visa större handlingskraft. Vi kan, till skillnad från de rödgröna, inte sitta still när vi ser hur företagen och i slutändan välfärden, såsom förskola, skola och äldreomsorg, drabbas.

Avslutningsvis, på söndag är det Internationella Funktionshinderdagen. Då kommer det att anordnas manifestationer till stöd för LSS på flera håll i landet. Även om det är en fråga på nationell nivå kommer KD Göteborg att fortsätta göra allt vi kan för att rädda LSS.

I samband med manifestationen kommer vi även att presentera en tillgänglighetsrapport med 20 förslag för ett mer tillgängligt Göteborg och alla människors rätt att utvecklas. Håll utkik efter rapporten på söndag!

Annonser

Regeringen måste sluta förstöra människors liv

november 17, 2017

I veckan kom äntligen beskedet att den rödgröna regeringen, efter mycket starka protester, nu fryser alla tvåårsomprövningar av assistansersättning. Det är förhoppningsvis ett första steg i att regeringen helt sätter stopp för sönderslagandet av LSS, vilket har förstört många människors liv.

Samtidigt får vi inte glömma alla de barn, unga och vuxna som redan har fråntagits sin assistans trots uppenbara behov, och framför allt trots rätt till, insatsen. Jag blev därför mycket orolig när jag hörde att ansvarig minister Åsa Regnér (S) under presskonferensen saknade svar på vad regeringen kommer att göra för dem.

Jag hoppas verkligen inte att regeringen stoppar huvudet i sanden och försöker sopa dessa människor under mattan. Detta måste verkligen bara ses som ett delmål i arbetet att helt återställa LSS till det som var syftet med lagen från början – ett liv som alla andra.

Även om jag är glad för regeringens senaste besked kan vi aldrig acceptera att människor fortsätter att hållas tillbaka och lämnas efter. Vi får aldrig sluta kämpa förrän alla får det stöd som de har rätt till.

I veckan har KD Göteborg presenterat en rapport som sätter skärgårdsfrågorna i fokus. Göteborgs södra skärgård, som är en del av kommunen, är en fantastisk tillgång. Men även om Södra skärgården ibland ses som ett av Göteborgs mest välmående områden har de precis som alla andra sina egna utmaningar.

Efter ett besök på Styrsöskolan, där jag och vår riksdagskandidat Hampus Hagman träffade och samtalade med lärare, elever och rektorer, tog vi båten till Donsö. Där presenterade vi rapporten med 14 förslag för en bättre skola och äldreomsorg, större möjligheter att utvecklas, och mer företagsverksamhet i skärgården.

Det var riktigt kul att rapporten blev så väl mottagen, och att vi fick många bra inspel, som vi naturligtvis kommer att ta med oss för att göra vår skärgårdspolitik ännu bättre. Läs hela rapporten här!

På torsdagen träffade jag också chefen, Ebba Busch Thor, som var på besök i Göteborg för att bland annat delta i Kvalitetsmässan på Svenska mässan och senare debattera EU-toppmötet i Opinion live.

Däremellan åkte vi till Danmarksterminalen för att träffa representanter för Stena Line. Det blev ett bra samtal där vi lyssnade på de utmaningar och planer för framtiden som Stena Line har, och där jag och Ebba lyfte det arbete som KD gör både på lokal och nationell nivå för att förbättra företagsklimatet. Läs KD Göteborgs företagsrapport här.

Friska äldre ska inte tvingas kvar på sjukhus

november 3, 2017

Tänk dig att du tvingas ligga kvar på sjukhuset fastän du har blivit frisk. Visst låter det otänkbart? Men så ser verkligheten ut för många äldre som är kvar på Sahlgrenska fastän de är utskrivningsklara. Jag är därför glad och stolt att vår motion om att utreda införandet av hemtagningsteam i hela staden har röstats igenom.

Teamen kommer att underlätta för äldre att ta sig från sjukhuset till det egna boendet. Personal kommer att finns med hela vägen – från sjukhuset, i transporten hem, och vid ankomsten till bostaden.

Men nycklar, mat, mediciner och anpassningar i boendet? Ja, det finns många saker som måste fungera när du precis har kommit hem från sjukhuset! Samtidigt vet vi att äldre ofta behöver mer stöd efter utskrivningen. Då är det helt orimligt att de ska komma tillbaka till ett hem som ropar tomt av ensamhet – det skapar mycket stor otrygghet.
Väl framme kommer personalen därför kolla att det finns mat, ordna med läkemedel de första dagarna, kanske göra en första anpassning av boendet m.m.

Visst kan man peka på de ekonomiska vinsterna i form av minskat behov av ytterligare sjukhusvård. Men den stora vinsten ligger i den ökade tryggheten för äldre och deras anhöriga. Läs min och Magnus Berntssons (KD) debattartikel i torsdagens GP, där vi skriver mer om hemtagningsteam i Göteborg, här.

En annan viktig fråga är att äldre som bor i enfamiljshus och som vill flytta till en mindre bostad inte har möjlighet att hitta ett billigt boende med hög tillgänglighet. Därför kan de inte flytta alls. Situationen drabbar främst de äldre, men den bromsar också upp rörligheten på bostadsmarknaden.

Det var detta som gjorde att en utredning i frågan tillsattes under den förra mandatperioden. Utredningen presenterade sedan flera lösningar på hur vi kan skapa fler tillgänglighetssmarta boendemiljöer, bland annat genom införande av statligt hisstöd och ökade krav på att rätta till enkla hinder.

Men varför väljer den rödgröna regeringen att strunta i lösningarna när de finns där framför oss? Det är helt obegripligt och därför skrev jag, riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) och Hampus Hagman (KD), ledamot byggnadsnämnden, en debattartikel i Dagens Samhälle där vi uppmanade regeringen att börja arbeta med utredningens förslag så snart som möjligt.

Det är nödvändigt för att vi ska skapa större rörlighet på bostadsmarknaden, men framför allt för att öka den trygghet som äldre får av boenden som är anpassade efter deras behov.

Avslutningsvis, i veckan skrev Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet, och jag en replik i GP om regeringens nedskärningar av den personliga assistansen. Det är en fråga där den rödgröna regeringen ständigt och jämt skyller ifrån sig allt ansvar, hur nu en regering kan göra det?

Regeringen driver en katastrofal politik som leder till att människor förlorar sitt stöd, trots att de har rätt till insatsen. Det sker nu i en rekordsnabb takt, med mer än två personer om dagen. Men vi kommer inte låta regeringen undslippa ansvar för alla de liv som förstörs!

oktober 6, 2017

I måndags presenterade KD sin budget. Jag är glad över satsningarna över satsningarna på att skapa fler äldreboendeplatser med en äldreboendemiljard, 10 000 fler poliser och högre polislöner, samt kraftfulla skattesänkningar på jobb, för familjer och pensionärer. Jag är också stolt att vi fortsätter kampen för att rädda LSS och satsar totalt tre miljarder mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren.

Satsningen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att den vill göra besparingar på assistansersättningen. Signalpolitiken har varit förödande och lett till att många har fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov, och framför allt trots rätt till insatsen. Försäkringskassans statistik visar att minskningen nu sker i ett tempo med mer än två personer om dagen. Det är en ohållbar situation som slår mycket hårt mot de som drabbas, och som skapar en stor oroskänsla bland många, många människor runtom i landet.

Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen. På det här sättet fortsätter vi även att sätta press på regeringen att tänka om och påskynda den viktiga lagändringen för att återställa LSS. De rödgrönas vägran att inse att LSS ska värnas och utvecklas är ännu ett skäl att byta ut dem vid valet 2018.

En annan fråga där regeringen fortsätter att agera provocerande långsamt är lagändring ändringen av lagen för att stoppa oansvariga strejker. Under tiden fortsätter Hamnfyran med sina oproportionerliga stridsåtgärder i Göteborgs hamn, vilket gör att rederier väljer andra destinationer. Det har nu gått så långt att Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad, och att framtiden för företag och arbeten i Göteborg och Västsverige äventyras.

I onsdags diskuterade kommunstyrelsen ett förslag om att låta kommunen ta över verksamheten i Göteborgs hamn. Inte förvånande var Vänsterpartiet mycket positiva till förslaget.

Men partiet har helt fel om de påstår att den fackliga konflikten är ny eller att den startade i samband med att hamndriften lades ut på fristående entreprenör. Konflikten är äldre än så, och det vet Vänsterpartiet som ändå alltid vill ta chansen att smutskasta allt som inte görs i kommunal regi. Att kommunen tar över verksamheten i Göteborgs hamn löser inte problemen i hamnen, istället krävs det en ändring av lagen för att omöjliggöra den här typen av oansvariga strejker. Det är en förändring som måste till nu!

Slutligen, för en tid sedan nåddes vi av det katastrofala resultatet i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet, där Göteborg hamnade på plats 208 av Sveriges 290 kommuner. Här är det fritt fall för Göteborg som år 2009 låg på plats 70. Placeringen i rankingen är helt oacceptabel, inte minst med tanke på att Göteborg har flera stora företag, universitet och teknisk högskola, närhet till flygplats och relativt bra kommunikationer.

Med kommunens usla företagsklimat påverkas även välfärden som redan har stora problem i Göteborg. De flesta jobben finns i de små och medelstora företagen. Det är de som arbetar som betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. För att ha mer pengar till välfärden i Göteborg måste vi förbättra företagsklimatet.

KD Göteborg har därför tidigare presenterat 15 förslag för ett bättre företagsklimat i en företagsrapport som går att läsa här. I torsdags lämnade jag även in en motion till kommunfullmäktige med ytterligare ett förslag.

Genom ett informationsutskick till nystartade företag vill vi att de ska informeras om det stöd och den hjälp som finns att få i Göteborg. Idén kommer från ”nyckeln” – informationsutskick som går ut till nyinflyttade där de hälsas välkomna och informeras om vad som finns att göra i kommunen. På så sätt vill vi bidra till att underlätta företagandet och till att fler företag överlever.

 

 

Vardagshjältar gör maten till en höjdpunkt på dagen

september 22, 2017

I tisdags var jag på plats när Göteborg var värd för White Guide Junior och Senior galan, som är en hyllning till den offentliga måltidsbranschen. Då korades bland annat Årets skolrestaurang (Nannaskolan, Uppsala) och Årets seniormåltid (Vardaga Silverpark, Täby). Själv fick jag äran att tillsammans med Sofia Dekker dela ut priset till Årets Boendechef som gick till Nicola Youngman, Vilhelms Gård vård- och omsorgsboende i Knivsta.

Det var ett fantastiskt fint arrangemang som lyfte vardagshjältar som sällan får den uppmärksamhet de förtjänar. Det är tack vare dessa människors brinnande engagemang som unga och äldre får goda och näringsriktiga måltider.

Tävlingen White Guide Junior har funnits varje år sedan 2013. Jag tycker att det är mycket bra att man 2016 också lanserade White Guide Senior för att ta ett grepp om måltiderna för de äldsta matgästerna. Det är oerhört viktigt att sätta ljus även på äldres mat och måltider eftersom mat, livskvalitet och välbefinnande hänger ihop.

Vi ska även komma ihåg att idag svälter var femte svensk över 80 år ihjäl. Aptiten försvinner när man blir äldre och då är vikten av god och näringsriktig mat än mer avgörande. Maten ska vara en höjdpunkt på dagen! Det här är något som KD Göteborg skriver om i vår äldrerapport, där vi har lagt fram 23 konkreta förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg. Läs rapporten här.

I tisdags skrev GP om när Ebba Busch Thor och jag träffade Opalkyrkan i Tynnered för att samtala om hur de arbetar för att skapa en ökad trygghet i området. Där samtalade vi bland annat med ordförande David Green som berättade att Opalkyrkan varken får anläggningsstöd eller kommunal borgen för att bygga lokaler för ungdomar, eftersom verksamheten anses vara religiös.

Beslutet förvånade både Ebba och mig eftersom det inte handlar om religion, utan om allt man gör för att hjälpa barn och unga i närområdet. Dessutom får Opalkyrkan bidrag via social resursnämnd utan att det ses som religiös verksamhet, men här väljer man plötsligt att säga nej. Bettan Andersson (V), ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden, väljer att inte ta upp frågan på politisk nivå, utan gömmer sig bakom ett tjänstemannabeslut. Det är olyckligt, framför allt för de barn och unga som drabbas.

I onsdags skrev GP även om hur politikerna i Göteborg planerar att visa motkraft mot Nordiska motståndsrörelsens (NMR) nazistmarsch i slutet på september. Då berättade jag att representanter för Kristdemokraterna kommer att stå med i den mänskliga mur som ska bildas mellan synagogan och NMR. I sociala medier har jag även uppmanat människor att skänka x öre/m som nazisterna vandrar under sin demonstration till Expo eller annan liknande organisation.

Det känns mycket bra att det finns en bred uppslutning bland de politiska partierna att stå upp mot de antidemokratiska och fascistiska krafterna – endast Sverigedemokraterna har meddelat att de inte kommer markera mot nazisterna.

Nyligen beslutade även KD Göteborg tillsammans med M, L, S och MP att arrangera en samling på Gustaf Adolfs Torg den 29 september för ett fredligt värna om en öppen och demokratisk stad. Läs mer om arrangemanget här och kom gärna och dit och visa att göteborgarna står upp för demokratin!

Högre lön minskar inte lärarnas motivation, Miljöpartiet!

augusti 25, 2017

Snart är det bara ett år till valet och planeringen är redan igång. Under helgen och fram till tisdagseftermiddagen var jag, staben och andra representanter för KD Göteborg på en lyckad konferens för att teambuilda och diskutera hur vi på bästa sätt kan möjliggöra ett maktövertagande vid valet 2018.

Att Göteborg är i starkt behov av ett nytt styre framgår inte minst av vänsterpartiernas resultat efter sina 23 år vid makten. Barngrupperna i Göteborg är betydligt större än i Stockholm, vår gymnasieskola har nästan minst resurser per elev i hela landet, människor hinner dö medan de väntar i stadens äldreboendekö, och Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. Nu är det dags att prova något nytt – det är dags att prova Kristdemokraternas lösningar.

Valplaneringen fortsatte sedan i KD:s kommun- och landstingspolitiska råd (KLP), där jag blev vald som ordförande i början på sommaren. Det var ett produktivt möte och vi tog bland annat fram ett valpolitiskt program med de valfrågor som vi gemensamt vill driva i kommunerna och landstingen runtom i landet. Idag blir det även ett sammanträde med partistyrelsen där vi också kommer att diskutera valplaneringen. Valet närmar sig och det känns mycket bra att vi är laddade på alla nivåer!

Nu har även Göteborgs elever börjat skolan igen och jag hoppas att de går dit glada och förhoppningsfulla inför det nya året. Tyvärr är Göteborg, som tidigare nämnt, en mycket delad stad och när jag tittar på betygen ifrån i våras är det allt för uppenbart att skolresultaten följer boendesegregationen, med några få undantag. Det är oacceptabelt!

Forskningen visar tydligt att föräldrarnas engagemang och inställning är avgörande för hur det går för barnen – oavsett vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Samtidigt pekar bland annat forskaren Cecilia von Otter, vid Institutet för social forskning, på att högutbildade föräldrar ägnar betydligt mer tid åt barnens skolgång än lågutbildade.

En förklaring kan vara att en del föräldrar inte tror att de i samma utsträckning kan bidra till att hjälpa sina barn i skolarbetet – fastän de bevisligen kan det. Därför vill jag att skolan ska erbjuda särskilda utbildningsträffar för föräldrar – som har barn som går i ettan, fyran och sjuan – i hur de kan hjälpa sina barn framåt. Alla barn ska ges goda förutsättningar att nå sin fulla potential.

I tisdags skrev jag också en debattartikel i GT tillsammans med Kristina Tharing (M) och Helene Odenljung (L) där vi kritiserade de rödgröna partierna i Göteborg för att de sätter stopp för lönekonkurrens mellan skolor. Dagens upplägg innebär att en rektor inte får erbjuda en lärare som jobbar på en annan kommunal skola högre lön. Det straffar den som håller sig inom kommunens skolor, men gynnar den som lämnar de kommunala skolorna och som går till en fristående skola eller en annan kommun.

Vårt förslag om att slopa förbudet fick beröm av Lärarförbundet. Samtidigt fick vi kritik av kommunalrådet Karin Pleijel (MP), som ansvarar för skolfrågor. I en intervju med ETC säger hon bland annat att ”yttre motivation, som högre lön, minskar den inre motivationen som är grunden i att man anstränger sig och gör ett bra jobb”. Att säga nej till högre lön för lärare med den motiveringen är inget annat än ett hån mot en hel yrkesgrupp. Det är inte heller trovärdigt att Karin Pleijel i intervjun säger att hon vill ”göra det väldigt attraktivt att jobba som lärare i Göteborgs kommun” – utan att nämna ett enda konkret förslag.

För oss i Alliansen är det självklart att lärare ska ha bra betalt. Annars söker de sig någon annanstans. Att tro något annat är naivt och äventyrar både resultaten och likvärdigheten i Göteborgs kommunala skolor. Jag vill att Göteborg är starkt också i framtiden och då krävs det en riktigt bra skola för alla barn och unga.

Hatet och våldet får inte normaliseras

augusti 18, 2017

Efter en avkopplande semester, som i och för sig gärna hade fått bjuda på lite somrigare väder, kom jag och staben tillbaka till stadshuset den här veckan. Visserligen tjuvstartade jag lite förra veckan och hade möte med presidiet i Idrotts- och föreningsnämnden, men det har varit skönt med ledighet.

Redan på måndagen hade jag en artikel i GP om att Göteborg är en mycket segregerad stad. Problemen med gängbildningar, kriminalitet och grova våldsbrott på öppen gata är välkända. Jag fokuserar på det som kommunen kan bestämma om – jag är ju kommunpolitiker och kan inte lova några ageranden på någon annan nivå (även om jag förstås har täta kontakter med politiker på andra nivåer). Jag skriver därför om företagsklimatet och hur det påverkar möjligheterna att skapa fler jobb, om civilsamhällets betydelse för att sprida goda värderingar och om att det krävs fler tidiga insatser mot familjer för att skapa bättre uppväxtvillkor för barn.

Det krävs förstås andra saker också, fler poliser med rätt verktyg (som att tillåta anonyma vittnesmål i särskilda fall) och en skarpare vapenlagstiftning är saker som staten måste möta upp med. Tillsammans kan dessa åtgärder få effekt. Jag säger inte att detta är enkelt, tvärtom är det ganska komplicerat att komma tillrätta med Göteborgs problem och jag tror att det kommer att ta tid. Just därför är det jätteviktigt att arbetet kommer igång. Då krävs det ett maktskifte både här i Göteborg och på nationell nivå.

För en tid sedan skrev jag även en debattartikel i GT där jag hyllade satsningen på gratis simundervisning för barn. Samtidigt riktade jag kritik mot att S, V och MP väljer att låta kommunen bedriva huvuddelen av undervisningen – och medvetet stänger ute civilsamhället. I en replik i tisdags valde kommunalrådet Daniel Bernmar (V), som är ansvarigt kommunalråd för idrotts- och föreningsfrågor, att gå till attack mot mig och Kristdemokraterna och påstå en rad felaktigheter. Det var uppenbart att han försökte vända fokus från att vänsterpartierna nu slår sönder den ideellt uppbyggda verksamheten, som dräneras på barn att undervisa samt personal. Och Socialdemokraternas tystnad gör att frågan fortfarande kvarstår: Varför vägrar (S) svara på varför de ännu en gång viker ned sig för Vänsterpartiet och går med på att köra över föreningarna på det här sättet?

Till slut vill jag även ta upp den senaste tidens vidriga och fega terrordåd. I söndags plöjde en vit makt-anhängare in i antirasistiska demonstranter i samband med att högerextrema, fascister och nazister manifesterade i Charlottesville, USA. En kvinna, Heather Heyer, dog och 19 människor skadades. Igår nåddes vi av nyheten att 13 personer dött och minst 100 skadats när en skåpbil körde ned människor på paradgatan La Rambla i Barcelona – en attack som terrorsekten IS har tagit på sig. I natt ska flera personer också ha skadats när en bil körde ned flera människor i Cambrils söder om Barcelona.

Jag ser med oro på hur hatet har blivit alltmer normaliserat och hur våldet har kommit som en naturlig följd runtom i världen. När vi i Göteborg normaliserar Sverigedemokraternas taktik, att ställa grupper mot varandra, riskerar detta att på sikt också normalisera hat och våld. När SD pratar om romer som eventuella terrorister och att moskéer inte hör hemma i Göteborg driver detta på extremare grupper att bli ännu mer extrema för att särskilja sig från Sverigedemokraterna. Här i Göteborg har bland annat personer med kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) placerat ut och detonerat bomber, som vid ett tillfälle skadade en man allvarligt.

När hat och terror dessutom trivialiseras av världsledare som Donald Trump är det än mer viktigt att vi andra står upp mot våld och för alla människors lika värde. Genom att kämpa för detta uppfyller vi bland annat Heather Heyers mammas önskan att göra hennes dotters död värd någonting. Därför känns det som ett ljus i mörkret att så många människor nu sluter upp för att ta avstånd mot våld och hat efter den senaste tidens terrordåd. Och som Heather Heyers mamma fritt översatt sa: ”De dödade mitt barn för att tysta henne. Men gissa vad? Ni gjorde henne bara större.”

 

%d bloggare gillar detta: