Skip to content

Begå brott och ”få en fritidsgård”?

mars 17, 2017

En del göteborgare är idag rädda när de rör sig i och runt Nordstan. Därför pekade Kristdemokraterna i en debattartikel i GP på att kommunen måste stötta ideella organisationer som vill skapa en stabil samlingsplats, i likhet med Fryshuset, i närheten av köpcentret. Det gör att det blir en större trygghet, samtidigt som vi skapar ett bättre alternativ för de människor som uppehåller sig där.

Jag är mycket glad över den positiva respons som jag har fått av ideella organisationer efter att artikeln publicerades. De håller med om att en stabil samlingsplats närmare Nordstan gör att vi når fler unga som idag håller till där. Annars riskerar vi att missa möjligheten att nå många av dem på grund av avståndet. Många ungdomar kommer nämligen ”spontant” till de samlingspunkter som finns. Då är det viktigt med en bra tillgänglighet.

Det här handlar självklart inte om att ”begå brott och sedan få en fritidsgård”. Den som begår brott ska givetvis straffas. Det handlar om att arbeta förebyggande för de ungdomar som befinner sig i riskzonen. Läs vår artikel här. Fryshuset ser mycket positivt på våra idéer, läs deras svar här.

I veckan arrangerades Seniormässan på Svenska Mässan. På onsdagen deltog jag i en partidebatt om äldreomsorgen i Göteborg. Det blev en märklig debatt där Miljöpartiet pratade miljö, Socialdemokraterna om vägar och Vänsterpartiet skyllde ifrån sig på Västra Götalandsregionen och regeringen. Vi var ju där för att diskutera äldreomsorgen i Göteborg, så jag förstår om många äldre var besvikna på deras inriktning. Själv valde jag att lyfta betydelsen av värdighet och valfrihet, och flera av Kristdemokraternas förslag i vår nyligen släppta äldrerapport, som går att läsa här.

På torsdagen var jag på Seniormässans stora scen med krögaren Leif Mannerström för att samtala om äldres mat. Det blev raka puckar där Leif kritiserade att så många politiker i kommunen visar ett så stort ointresse i frågan. Under diskussionen lyfte jag Kristdemokraternas förslag att utöka valfriheten för de äldre genom att ge möjlighet att välja leverantör av hemsänd mat. Detta sändes live på min Facebook, och där kan man fortfarande titta på samtalet i efterhand.

Under torsdagens fullmäktigedebatt debatterades regeringens nedskärningar av LSS. Kommunalrådet Marina Johansson (S) förnekade först att det finns nedskärningar. Men när jag pressade henne kovände hon och sa att OM det sker nedskärningar nu så beror detta på den förra Alliansregeringen… Se den tragikomiska replikväxlingen här.

Handikappförbunden pekar på att regeringens signalpolitik har lett till att många människor fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov, och framför allt trots rätt till insatsen. Detta är mycket olyckligt. För Kristdemokraterna är LSS den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i hela världen. Därför måste regeringen tänka om. LSS måste utvecklas – inte avvecklas.

Äldreomsorgen i Göteborg måste bli bättre

mars 3, 2017

Även denna vecka har varit fylld av politiska händelser och aktiviteter. Men i det här nyhetsbrevet vill jag fokusera på Kristdemokraterna i Göteborgs stads äldreomsorgsrapport som jag stolt presenterade igår. Där lyfter vi 23 förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg. Att det finns ett behov av en sådan rapport framgår bland annat av statistiken.

Inför valet 2010 lovade Marina Johansson (S), kommunalråd, att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. När löftet formulerades låg Göteborg i topp. Sedan dess har det bara gått utför och vi har blivit omsprungna av både Malmö och Stockholm i flera av de indikationer som Socialstyrelsen presenterar årligen.

Ett av Kristdemokraternas förslag är att äldre över 75 år ska erbjudas möjlighet till hemtjänst utan biståndsbedömning. Vi vill även införa äldreboendegaranti för att de som är över 85 år. Idag är det vanligt att äldre känner sig oroliga för att de inte ska få plats när de behöver det. En sådan garanti skulle då ta bort en del av den oro som många känner.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att där det går att utöka valmöjligheter och välbefinnande, och samtidigt upprätthålla god kvalitet, kontroll och effektivitet, där ska människors valfrihet få största möjliga spelrum. Därför vill vi utöka valfriheten till att även gälla val av äldreboende och leverantör av mat inom hemtjänsten.

Idag besökte jag och Jakob Forssmed, som är tillförordnad partiledare för Kristdemokraterna under Ebba Busch Thors föräldraledighet, Sehlstedsgatans äldreboende i Lundby. Där anordnar många olika aktiviteter, bland annat utfärder med parcykel för de äldre som på det här sättet får komma ut i samhället, uppleva platser och få naturupplevelser. Det var ett fantastiskt roligt besök!

Vi politiker kan inte bota den ensamhet som många äldre känner, och hemtjänst och äldreboende kan aldrig kompensera för familj och föreningsliv. Men det finns saker vi kan göra. En del kan vara att erbjuda ett större utbud av aktiviteter och mer socialt innehåll på våra äldreboenden. Självklart ska detta göras i samarbete med civilsamhället som kan göra stora insatser för att bryta äldres isolering.

Nej, lyxnöjeshotell är ingen kommunal kärnverksamhet

februari 25, 2017

I veckan träffade jag Asaf Segev, vice ambassadör vid den israeliska ambassaden i Stockholm. På mötet deltog även Peter Borenstein från Göteborgs Interreligiösa Råd och Center samt Jörgen Knudtzon, Kristdemokraterna Västra Göteborg. Det blev bra diskussioner om stadens utmaningar, säkerheten för judar i Göteborg och samarbetet mellan judiska, kristna och muslimska församlingar.

Peter Borenstein berättade att så snart det händer något i och kring Israel så riktas det glåpord och ibland hot mot judar här i Göteborg. Att detta är ett stort problem i hela landet visar sig i att cirka 60 procent av judarna i Sverige upplever antisemitism som ett ganska stort eller väldigt stort problem. Det är en högre siffra jämfört med andra EU-länder.

Samtidigt var det mycket glädjande att ta del av det arbete som görs av Göteborgs Interreligiösa Råd och Center. Där samarbetar olika religiösa samfund och föreningar för att skapa förtroende och försoning mellan varandra, bland annat har man arrangerat ”Fotboll för fred” och en skrivartävling för unga. Det är fantastiskt arbete som dessa eldsjälar gör för att bidra till ett gott samhälle för alla.

I dag är det många som upplever att de är rädda för att gå ut, inte minst på kvällen. Här i Göteborg finns det en oro för de många skjutningarna. Under 2016 sköts det 39 gånger runt om i Storgöteborg – vilket var en tydlig ökning jämfört med 2015. Tolv personer skottskadades och sex sköts ihjäl.

Detta visar att vi behöver ta större krafttag mot gängkriminaliteten. I veckan lyfte jag frågan om att införa anonyma vittnesmål i särskilt grova brottmål som en del i det arbetet. Det är nödvändigt att vi anpassar rättsväsendets metoder till den förändrade kriminella verkligheten, där hot och våld mot vittnen blir allt vanligare.

Samhället måste klara av att stå upp för de allra mest utsatta. Det handlar om mer och bättre förebyggande arbete. Men också om en rejäl satsning på Polisen. Svensk polis behöver bättre arbetsvillkor, förutsättningar för högre lön men också fler kollegor. Därför föreslår Kristdemokraterna 2 600 fler polisanställda med start redan i år.

78-3. Det blev siffrorna i kommunfullmäktige när Kristdemokraterna igår ensamma röstade emot ett kommunalt äventyrsbad och lyxnöjeshotell. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Jag tvivlar på att satsningen kommer göra Liseberg så attraktivt att det väljs framför de stora nöjesparkerna runtom i världen – något som ofta nämns i debatten.

För Kristdemokraterna är det en grundprincip att kommunen ska undvika att konkurrera med det privata näringslivet, med de initiativ som kommer från enskilda människor och företag. Ett nytt kommunalt hotell kommer sannolikt inte att slå mot de stora aktörerna. Istället är det de små hotellen som drabbas. Det var en av anledningarna till att vi ville vi ha en djupare analys innan beslut skulle tas – men tyvärr ville de övriga partierna inte lyssna till detta. Från Kristdemokraternas sida kommer vi att fortsätta kämpa för att kommunen ska satsa sina resurser på kommunal kärnverksamhet och för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Företagande är grunden för den gemensamma välfärden. De som arbetar betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg.

Barn ska inte omges av taggtråd och galler

februari 17, 2017

Vid sidan av mitt kommunalrådsuppdrag sitter jag bland annat även i styrelsen för Unicef Sverige. I den rollen har jag den här veckan varit i Myanmar (tidigare Burma) tillsammans med andra företrädare i styrelsen för att följa Unicefs arbete i landet. Det var en spännande fältresa i ett land som i många år har styrts av en brutal militärjunta och som därför varit isolerad från många länder. Under senare år har landet rört sig mot en mer demokratisk riktning. Men fortfarande är konflikten brutal mellan buddhister och muslimer i de norra delarna av landet där 110 000 människor idag är på flykt. Just konflikterna, men även korruptionen, är idag stora hinder för att landet ska kunna bli demokratiskt.

För mig blev det här en fältresa med många intryck och upplevelser, både fina och sorgliga, som jag kommer bära med mig mycket länge.

Första dagen besökte vi Thanlyin Boys Training School som är en skola med 200 elever, där hälften troligtvis är föräldralösa och hälften är ditskickade efter att ha gjort något brottsligt. Det var en obehaglig känsla att se hur barn mellan 9-18 år omgavs av taggtråd och galler. För mig visade det på ett glasklart sätt varför Unicef behövs för att förändra synsätt och attityder. Mötet med barnen blev däremot fantastiskt. Efter en lite trevande start där barnen till en början var blyga och tystlåtna lyckades vi få till en väldigt fin stund med skratt, lek och glädje.

Vi besökte också en skola med 500 elever som stöttas av Unicef. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och ett viktigt mål för Unicef är att alla barn ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter i livet. I området hade Unicef även gjort stora satsningar på vattenrening. Detta hade ovärderlig betydelse, tidigare hade många människor, framför allt barn, där tidigare dött i sjukdomar på grund av den dåliga tillgången till rent vatten. Att smutsigt vatten är ett stort problem i många länder visar sig inte minst i att 800 barn under fem år dör varje dag på grund av detta. Det känns därför mycket bra att Unicef kämpar över hela världen för att förändra situationen.

Det blev även ett besök på en lokal vårdcentral där en barnmorska och en undersköterska ensamma ansvarade för fem byar med cirka 200 barn och deras familjer. Barnmorskan berättade att under hon under de kommande månaderna skulle besöka 49 blivande mödrar. Att arbeta med att förbättra hälsan för mammorna är en livsavgörande fråga. Näringsbrist och dålig hälsa hos modern kan leda till för låg födelsevikt hos barnet, vilket innebär större risk för att barnet dör. På två år hade barnmorskan lyckats få ner antalet dödfödda barn till 0 och barnadödligheten hade minskat med 50 procent. Det var helt otroligt att ta del av del av de insatser som dessa fantastiska människor gör. Jag är glad och stolt att Unicef stöttar deras viktiga arbete med pengar, medicin och utbildning.

Målet för Unicef är att vara den drivande kraften som hjälper till att bygga en värld där alla barns rättigheter är uppfyllda. Jag tycker att det är en mycket bra vision som tydligt säger att Unicef ska hjälpa till, men inte ta över ansvaret. Arbetet kommer att ta tid, men det är viktigt att ha tydliga mål för att kunna nå hela vägen fram.

Jag är inte rädd i Nordstan

februari 10, 2017

I tisdags var jag på Hönö och träffade Sören Runsteen, vd på Bovieran, som bygger seniorboenden med trädgårdar som hålls varma och grönskande året om. Olivträd, citrusträd och 1 300 andra växter skapade känslan att man befann sig vid Medelhavet. Jag blev mycket imponerad av den fantastiska miljön, där 55-plussare kan bo, träffas och umgås med varandra i en trivsam miljö – året runt.

I dag finns det 17 helt färdiga Bovieranhus i Sverige och fler är på gång. Kul att Sören är intresserad av att starta upp även i Göteborg – det är ju trots allt ett Göteborgsföretag!

Ett ämne som fortfarande diskuteras mycket är situationen i Nordstan. Personligen är jag där nästan varje vecka och har aldrig känt mig otrygg. Men självklart tar jag allvarligt på den oro som en del människor känner. Just nu kartlägger social resursförvaltning vilka ungdomar som håller till i Nordstan. Många gånger är det unga som saknar en fast punkt i livet och det är bra att man även tittar närmare på vad som görs för dem, och vad som ytterligare behöver göras.

I somras beslutades det att Nordstan ska hållas öppet till klockan 00.00, istället för 02.00. Men om butiks- och restaurangägare vill att gallerian ska stänga ännu tidigare är det viktigt att vi politiker inte står i vägen. Därför vill jag att det ska vara möjligt för Nordstans samhällighetsförening att kunna bestämma om stängning redan från klockan 22.00.

I torsdags var det Fastighetsgala i Göteborg och jag var på plats för att prata om Göteborgs bostadsbyggande med Johan Zandin (V), ledamot i byggnadsnämnden. Det blev ett bra samtal där jag lyfte flera förslag från den företagsrapport som Kristdemokraterna i Göteborgs Stad har tagit fram och som skulle få fart på bostadsbyggandet. Här kan du läsa rapporten.

Ett ämne som väckte mycket intresse var vårt förslag att införa så kallad privat initiativrätt i detaljplaneprocessen. Det innebär att den som vill få en detaljplan producerad själv ska kunna göra nödvändiga utredningar och ta fram de handlingar som krävs för att kommunen ska kunna pröva planen. På så sätt slipper den som vill bygga studentbostäder, äldreboenden eller kontor invänta kommunens planering. Självklart ska de slutgiltiga besluten ligga kvar hos kommunen, men fler måste tillåtas bidra i planeringen. Jag är glad att regeringen äntligen har fattat beslut om att börja utreda frågan, bland annat efter att Göteborgs stad begärt detta.

I tisdags nåddes vi av den sorgliga nyheten att Hans Rosling har avlidit. Hans Rosling var en uppskattad professor i internationell hälsa och många har berörts av hans förmåga att förklara världen. Vi är många som kommer att sakna honom.

Vid sidan av mitt kommunalrådsuppdrag sitter jag bland annat även i styrelsen för Unicef Sverige, som vid flera tillfällen har samarbetat med Hans Rosling. Hans visade ett mycket stort engagemang för de som har det allra svårast. Det är därför inte förvånade att hans önskan var att eventuella gåvor i samband med hans bortgång skulle gå till Unicef. En gåva kan förändra ett barns liv – tillsammans kämpar vi för alla barn! Här kan du skänka pengar till Unicef.

Robotar ska inte ersätta personal på äldreboenden

februari 3, 2017

I måndags träffade jag professorn Mattias Wahde på Chalmers. Där visade han arbetet med en robot ska kunna användas på äldreboenden. Bland annat kommer den att kunna prata, uppfatta och visa känslouttryck, läsa upp nyheter och kanske även översätta språk. Mattias var noga med att roboten inte ska ersätta personal, det är varken möjligt eller önskvärt. Det viktigaste är att rekrytera ny personal till äldreomsorgen som enligt SCB kommer att sakna 160 000 vård- och omsorgsutbildade år 2035.

Tanken är att den nya tekniken i stället ska fungera som ett komplement som ska underlätta för äldre och personal. Om en person faller till marken och blir liggande ska roboten upptäcka detta direkt, och den ska även kunna leta fram var man har lagt nycklarna. Detta är ett spännande område och det ska bli intressant att följa Mattias fortsatta arbete.

Den tuffa situationen inom sjukvården rör upp många starka känslor. Jag håller med Marita Tenggren, Vårdförbundet, som i en debattartikel i GP pekade på att kommunerna är en propp för sjukhusvården. Trots vårdplatsbristen på Sahlgrenska tvingas många utskrivningsklara patienter, framför allt äldre, ligga kvar på sjukhuset. Orsaken är många gånger bristen på äldreboendeplatser och korttidsplatser. Andra ligger kvar länge på sjukhuset för att sedan skickas hem till sin egen lägenhet där de ofta känner sig ensamma och otrygga.

Tillsammans med Kalle Bäck (KD), ledamot i kommunfullmäktige, skrev jag en debattartikel om Kristdemokraternas förslag att införa hemtagningsteam. Teamen ska fungera som en brygga mellan sjukhuset och hemmet. Personal kommer att finnas med hela vägen, från det att hemgången planeras, vid behov följa med i transporten hem, hjälpa till vid ankomsten till bostaden, säkerställa att det finns mat, ordna med  läkemedel de första dagarna och kanske göra en första anpassning av boendet. På så sätt kan färdigbehandlade patienter få komma hem och vårdplatser frigöras på sjukhusen. För den vårdbehövande och anhöriga är vinsten en ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet.

Vid sidan av mitt kommunalrådsuppdrag sitter jag bland annat även i styrelsen för Ronald McDonald Barnfond, och igår var jag i Stockholm i den rollen. Där träffade jag landstingsrådet Ella Bohlin (KD) för att prata om behovet av ett Ronald McDonald Hus nära Nya Karolinska i Solna. Husen är till för svårt sjuka barn och deras familjer och de byggs nära sjukhusen för att familjerna ska kunna bo och leva tillsammans. Miljön ska så långt som möjligt kännas som ett riktigt hem, det skapar en trygghet och gör det lättare att leva ett mer normalt liv.

Det känns mycket bra att Ella är beredd att kämpa för att ett Ronald McDonald Hus ska byggas i Solna. Det är svårt att bli riktigt bra i en främmande sjukhusmiljö utan sin familj. Genom husen får familjerna mycket större möjligheter att umgås och ta hand om varandra under en många gånger svår tid. Behovet är stort och nu är det dags för ett sjätte Ronald McDonald Hus i Sverige!

Om Kristdemokraternas existensberättigande

februari 3, 2016

Idag skriver jag i tidningen Poletik om Kristdemokraternas existensberättigande. Läs texten i tidningen, eller här under.

—–

Jag skriver detta på årsdagen av Auschwitz befrielse. Förintelsen, och allt runt omkring den, är centrala i mitt liv. Jag är förvisso född långt senare men stora delar av min släkt försvann i samband med förintelsen under den tidsanda som då rådde. Det var inte bara nazityskland som drev antisemitisk politik. Den var utbredd i många fler länder, men de illgärningar som nazisterna avslöjades med har kommit att överskugga mycket av det andra som skedde.

Min släkts öden har även kommit att omfatta mig då jag föddes som statslös. Till råga på allt föddes jag med grava funktionsnedsättningar. Nu har det gått ganska bra för mig ändå. Det kan bero på att jag haft förmånen att växa upp i en miljö som inte sett mig som ett problem eller en belastning. Jag fick möjlighet att delta, utvecklas och bidra utifrån mina mänskliga förutsättningar. Mina föräldrar, lärare, tränare och andra människor i min närhet såg mig som den människa jag är. De såg inte mig som något konstigt eller som ett avsteg i en produktionskedja. Jag fick vara människa på samma villkor som andra. När jag växte upp stod människovärdet högt i kurs. Hade jag vuxit upp samtidigt som min farfar hade säkert mitt öde sett helt annorlunda ut eftersom dåtidens människovärde var kraftigt devalverat.

På senare tid har saker och ting drastiskt förändrats. Allt fler pekar på andra som bekymmer, som belastningar och rent av som hot mot vår välfärd och framtid. Det är en människosyn som jag på alla sätt vill motverka.

Kristdemokraternas roll i det politiska systemet borde i högre utsträckning handla om just detta. Vi ska vara det parti som ständigt pekar på varje människas rätt till sitt unika och okränkbara människovärde. Vi samhällsmedborgare har rättigheter men också skyldigheter. Den främsta skyldighet vi har är att värna våra medmänniskor och hjälpa den som behöver. I teorin låter det enkelt men det kan bli svårt när det ska omsättas i praktiken. Men vem har sagt att det är enkelt att göra det som är rätt?

I vårt grannland Danmark införs nu möjligheter att konfiskera människors (flyktingars och asylsökandes) egendom. Bästa kristdemokrater, låt oss aldrig luras in på den vägen, det är vare sig kristdemokrati eller högerpolitik. Konfiskering andas snarast kommunism. Låt oss inte beröva de som redan är nödställda på deras sista tillhörigheter, deras minnen och värdighet. Sådant upplevde mina släktingar under nazismen, låt oss inte bidra till att det upprepas.

Sveriges förre statsminister sa i valrörelsen 2014 ”öppna era hjärtan”. En del påstår att han förlorade valet på det. Oavsett om det stämmer eller inte, så innebär ju valförlusten i sig inte att han hade fel. För vem vill egentligen motsatsen? Det är klart att vi ska öppna våra hjärtan. Motsatsen skrämmer.

Partiets slogan är att vi ska använda ”hjärta och hjärna”. Låt oss öppna hjärtat och samtidigt sätta hjärnan i arbete för att lösa de utmaningar vi har framför oss. Låt oss inte använda hjärnan för att stänga hjärtat.

Kristdemokratins roll är att sätta människan i centrum. Samhällets system finns för att värna människan, hennes behov och rätt till ett värdigt liv. Vi ska alltid ha utvecklingen av våra system i fokus, det är så vi möter våra utmaningar. Vi måste därför alltid kritisera, reformera och förändra systemen när det behövs. Om vi låter systemen i sig själva, och inte människan, vara vårt främsta fokus riskerar vi att bli hårda. Nej, våra värderingar och vår övertygelse om varje människas okränkbara värde är grunden vi står på, och den grunden ska vara fast, tydlig och orubblig.

Vi står inför stora utmaningar, men jag vägrar låta utmaningarna skrämma mig och göra mig hård. Som kristdemokrat styr jag istället mot det ljusa i framtiden, jag fokuserar på möjligheter. Det är min plikt att ha ett öppet hjärta. Låt oss som parti aldrig förknippas med en likgiltighet eller passivitet inför andras lidande. Låt oss alltid förknippas med kärleken till medmänniskan och de fantastiska möjligheter vi alla för med oss. Häri ligger inte enbart Sveriges framtid utan även vårt existensberättigande som parti.

%d bloggare gillar detta: